fbpx

Popov a Popovský kříž

Osada Popov, německy Pfaffengrün, byla založena ještě dříve než blízký Jáchymov. Podle některých zdrojů již ve 13. století, kdy je uváděna jako majetek tepelského kláštera premonstrátů. V následující době byla obec rozdělena na Horní a Dolní Popov. Po druhé světové válce osadu opustili poslední němečtí obyvatelé a vesnice byla srovnána se zemí. Dnes připomínají existenci osady jen zbytky některých budov, torzo kapličky a informační tabule, které potkáte na cestě k vyhlídce.

\"Popov\"
Popov

Ruiny domů se nacházejí v Dolním Popově. V Horním Popově kromě zbytků kapličky a oplocení již nic není. Dle informací byly domy v Horním Popově rozebrány při těžbě uranu a spolu s vytěženým materiálem odvezeny do tehdejšího SSSR. V Dolním Popově jsou zbytky asi 5 stavení vč. bývalé hospody a rybníček, v horní části je památný jasan, který roste na základech starého domu.

Zajímavým prvkem této zaniklé obce byla výroba kozích sýrů. Vesničané v každé chalupě chovali kozy a podle tajného, jen jim známého, receptu vyráběli lahodné sýry. Díky společné dohodě a sjednocenému prodeji se obec obohacovala.

K historii vyhlídky Popovský kříž se váže několik legend. Podle jedné z nich zde byl kříž vztyčen kvůli poutníkovi, který se v krušnohorských lesích kdysi ztratil. Kříž viditelný z velké dálky mu měl pomoci najít cestu. Dřevěný kříž stojí v nadmořské výšce 752 metrů na skalním útesu a jako na dlani zde máte města Ostrov a Karlovy Vary nebo vrcholky Doupovských hor i Slavkovského lesa.

\"\"
Popovský kříž