Naučná stezka Blatenský příkop

Naučná stezka Blatenský příkop

Naučná stezka Blatenský příkop

Naučná stezka Blatenský příkop začíná a také končí v Horní Blatné. Přes Blatenský vrch sejdete k  Ledové jámě, 15 m hluboké propadlině bývalého dolu, v níž se drží sníh po celý rok. Další zastávkou je Vlčí jáma, která vznikla propadnutím dolu Wolfgang. Tento důl byl jedním z  největších v  okolí.  

Blatenský příkop začal vznikat v roce 1540 a jeho výstavba trvala 4 roky. Voda přiváděná do hor z povodí říčky Černé a z Božídarského rašeliniště byla nezbytným zdrojem energie pro tehdy se hojně rozvíjející doly v Krušnohoří, kterých po dokončení příkopu ještě přibylo.