Blog

Naučná stezka Blatenský příkop

Stezka začíná a také končí v Horní Blatné. Přes Blatenský vrch sejdete k  Ledové jámě, 15 m hluboké propadlině bývalého dolu, v níž se drží sníh po celý rok. Další zastávkou je Vlčí jáma, která vznikla propadnutím dolu Wolfgang. Tento důl byl jedním z  největších v  okolí.   Blatenský příkop začal vznikat v roce 1540 a jeho výstavba trvala 4 roky. Voda přiváděná do […]

Ježíškova cesta

Ježíškova cesta je plná zábavy a úkolů pro malé i větší děti. Skládá se ze dvou okruhů. Menšího okruhu (5,6 km) a většího okruhu (12,9 km). Na trase se plní různé úkoly, které si děti mohou zapisovat do notýsku, jež získají v Infocentru Boží Dar. Na konci se pak vyplněný notýsek v  Infocentru opět odevzdá a děti obdrží malý dárek. Ježíškovu cestu lze absolvovat celoročně, pěšky i […]